Placeholder image
Neartime: kwartier: 2021-09-22 08:15 *:= missende meeetwaarden.
gebouw: meters functie: elektriciteit (kW): Tijd / gas (m3/h): water (m3/h):
76 kanaal 1 MEINK-1 kWh: 8.458.108 kW: 1.909 2021-09-22 08:18:01
76 kanaal 2 MEINK-2 kWh: 5.772.525 kW: 1.986 2021-09-22 08:18:01
6 trafo 6A ME06-A1 kWh: 352.341 kW: 21 2021-09-22 08:15:00
76 MEINK-1,ME07-DAK_BP inkoopstation electriciteit -18
29 MWINK-1 inkoopstation water 0,000
30 MWINK-2 inkoopstation water 4,000
39 MGINK inkoopstation gas 33,8
1 MG01 5,3
1abc MW01-AB,ME01-AB 130 0,486(840u)
1d MW01-CD,ME01-CD flightsimulator 344 0,155(840u)
2 ME02,MG02 74 2,1
2ab MW02-AB 0,135(839u)
2cd MW02-CD,ME02-CD 27 * 0,012(840u)
2dak 2 zon *
3 + 4 ( DC3A ) ME03,MG03 112 12,3
3a MW03-A 0,054(839u)
3b MW03-B 0,014(839u)
4a MW04 0,134(839u)
5a MG05-A,ME05-A,MW05-A 13 0,0 0,019(839u)
5b MW05-B-1,ME05 Sprinkler 7 0,000
6 MG06,ME06,MW06 Fokker Services 151 (21) 7,6 0,117(839u)
7abc MG07-AB,MW07-AB-1,ME07-AB_LDN 29 0,7 0,139(857u)
7dak ME07-DAK_BP zonnecentrale -18
7 unit b ME07-B 100
8ab MW08-AB-1,ME08-AB,MG08-AB 43 0,0 0,028(839u)
10 MG10,ME10 68 1,1
10a MW10-A 0,078(852u)
10b MW10-B 0,000(840u)
11 ME11,MG11,MW11 54 0,0 0,296(839u)
11dak 11 zon *
11a ME11a 58
12 ME12,MG12,MW12 246 0,0 0,551(839u)
12 dak 12 zon *
14 + 15 ME14+ME15 trafo 14 + 15 36
15 MG15-1,MW15-1 0,3 0,004(839u)
16 MG16,MW16 Portier 0,0 0,021(842u)
59 MG59,MW59-1,ME59-1 KPN 2.162 4,4 2,398(840u)
73_e ME73-1 KLM 240
73_g MG73 KLM 0,0
73_w MW73-1 KLM 0,251(840u)
    verlies / meetverschil -203 -24,8 -0,930
Ring Meters Belasting in kW
1 ME01ABC + ME01D + ME03 + ME02 + ME06 + ME73-1/2/3/4 1.300
2 ME05 + ME07 + ME07B + ME08 + ME10 + ME11 + ME11a + ME12 + ME14 + ME07dak 636
3 ME 59-1/2/3/4 2.162