Placeholder image

U sluit met FLP Netwerken de volgende contracten af:

  • Aansluit- en transportcontract elektriciteit conform de tarieven van Liander, welke jaarlijks door de ACM worden vastgesteld.
  • Aansluit- en transportcontract gas conform de tarieven van Liander, welke jaarlijks door de ACM worden vastgesteld.
  • Aansluit- en transportcontract water.
  • Telecom - nog te benoemen.

Daar de netwerken niet openbaar zijn, regelt FLP Netwerken ook de installatie van de meetinrichting. De meetinrichtingen worden beheerd door INNAX, een officiële meetverantwoordelijke volgens de meetcode gas en de meetcode elektriciteit. Elke aangeslotene krijgt een login bij INNAX, waarop de historische verbruiken per 15 min. (elektriciteit) en per uur (water en gas) te zien zijn.

Verder biedt FLP Netwerken bv enkele maatwerkoplossingen aan:

  • Piekshaving. Verlaag de kWcon, kWmax en de M3max (gas) ter verlaging van uw transportkosten.
  • Realtime meetwaarden van uw gas, elektra en wateraansluiting (hier komt het plaatje van de hoofdaansluiting).
  • Creatief meedenken als u tegen de grenzen van uw aansluitcapaciteit aanloopt.

FLP netwerken is verantwoordelijk voor de instandhouding van uw aansluiting en het ongestoorde transport van gas, water, elektriciteit en data (kopernetwerk).